Logo

Over ons

Onder de naam Barelds Grenenmeubelmakerij werd er in april 1990, ergens in een klein hokje in een boerderij onder de rook van Groningen, een start gemaakt met een meubelmakerij die zich toelegde op de levering van grenen meubelen aan verschillende meubelzaken in Groningen en omstreken. Het belangrijkste kenmerk van de Meubelmakerij was dat alles op maat geleverd kon worden.

Al snel werd deze ruimte te klein, en toen zich herhaaldelijk de situatie voordeed dat opdrachten wegens ruimtegebrek geweigerd moesten worden, werd de zoektocht gestart naar een groter onderkomen. Deze zoektocht eindigde in de zomer van 1991 in Een, waar een boerderij gevonden werd die aan alle wensen voldeed. In deze boerderij, waarvan een van de schuren tot ruime werkplaats is verbouwd, is het bedrijf vier jaar lang op dezelfde voet voortgezet.

Dit veranderde in 1995, toen het bedrijf na een verdere uitbreiding zich ook is gaan toeleggen op de particuliere verkoop. Hiertoe is een ander deel van de boerderij in de zomer van 1995 verbouwd tot winkel. Het produceren en leveren van grenen meubelen, eventueel op maat, bleef het specialisme van het bedrijf, maar was niet langer de enige activiteit. Zo werd na verloop van tijd ook een start gemaakt met de levering van houten vloeren. Daarnaast werden, gedurende de zomerperiodes, houten tuinmeubelen in het assortiment opgenomen.

Toen de mode op het gebied van woninginrichting zich steeds meer ontwikkelde in de richting van andere typen meubels en andere houtsoorten, moest verder uitgebreid worden om een breder assortiment aan te kunnen bieden. Om deze reden is de winkel vergroot, maar al gauw werd de stap gewaagd naar een ander pand.

Zo is het bedrijf op 11 december 2003 nogmaals verkast, en dit keer kan gerust worden gesproken van een metamorfose: het bedrijf vestigde zich in een winkel op het industrieterrein van Roden, bood een veel grotere collectie aan, en heeft, om dat laatste te benadrukken, de naam veranderd in Het Meubelpalet. De collectie ging bestaan uit een samenvoeging van de collecties van de verschillende leveranciers, terwijl ook de eigen stukken en het maatwerk een rol bleef spelen.

Toch bleek na ruim een jaar dat deze stap niet alleen voordelen had gebracht. Het bleek namelijk dat het maatwerk, waarmee het bedrijf zich gedurende vijftien jaar een stabiele positie in de meubelbranche had verworven, nog steeds de belangrijkste activiteit was. En vanwege de soms heel specifieke wensen van de klanten moest dat maatwerk veelal ook zelf gemaakt worden. Het gevolg was dat er steeds op twee locaties gewerkt moest worden, omdat de werkplaats zich nog in de boerderij in Een bevond.

Om deze en dergelijke redenen is in januari 2005 besloten om de gehele nog beschikbare ruimte in Een tot winkel te verbouwen en weer naar de oude stek terug te keren. Omdat alles zich dan weer op één locatie bevindt, kan er veel efficiënter gewerkt worden, terwijl de uitbreiding van het vloeroppervlak het mogelijk maakt de uitgebreide collectie van het laatste jaar in de toekomst te blijven voeren.

Op 15 maart 2005 zijn wij weer in het vernieuwde oude pand van start gegaan, op een manier die het beste van twee werelden verenigt: enerzijds de ruime collectie waar Het Meubelpalet zich het laatste jaar op heeft toegelegd, en anderzijds de mogelijkheid om te blijven voldoen aan de vraag naar maatwerk waar we al vijftien jaar lang om bekend staan.

Op 3 mei 2010 zijn we nogmaals van richting veranderd, toen we een start maakten met een leerwerkcentrum waarin we jongeren met een beperking willen helpen zich het vak van meubelmaker eigen te maken. Meer informatie hierover vindt u hier.